Publications

Please see ResearchGate  for current list of publication

Çalık, A., Kapan, S., Yaşar, C., ve Ulugergerli, E. U. 2020. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarih Müzesi: Mavi Gezegen, 39-46.

Eskin, G., Gürdük, N., Tuluk, A., Ülker, M., A., Şenkal, B., Işiko, U., ve Yaşar, C., 2019. Eğitimde Gönüllülük; Toplum Hizmetleri ve Yer Bilimleri. IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi Köy Enstitüleri Ve Eğitimde Yeni Arayişlar. Çanakkale, Türkiye

Çalik, A., Arslan, N., Erenoğlu, RC, Erenoğlu,O., Ulugergerli, EU., 2019. Süstaşlarının aranmasında uzaktan algılama yöntemi kullanılması; örnek çalışma Yenice Opalleri, Çanakkale – KB Türkiye, 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 713-717

Uzunoğlu, A., Çalik, A., Ulugergerli, EU, 2019. CVD Yöntemi İle Sentetik Süstaşları Üretimi, 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 725-728

Kutlu, Y. A., Çalik, A., Ulugergerli, EU, (2018). Şifalı taşların placebo etkisi üzerine bir anket çalışması., Journal of Awarness , 3 (Özel Sayı), 199-208.

Çalık, A., Deniz, O., Yaşar, C., ve  Ulugergerli, E. U. 2018. Umut Kaynağı Olarak Doğal Kaynaklar Ve Yerbilimleri; 2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT, Kepez, Çanakkale

Uzunoğlu, A., Çalık A., Ulugergerli E.U., 2018. Sentetik Süstaşları Üretim Yöntemleri, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23- 27 Nisan 2018, Ankara.

Çalık, A., Kapan, S., Erenoğlu, R. C., Erenoğlu, O., Yaşar, C., & Ulugergerli, E. U. 2018. Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli. Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin of Turkey, 61(2), 175-192.(pdf)

Çalık, A., Erenoglu, RC, Erenoglu, O, Ulugergerli, E.U. and  Arslan, N., 2017. Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey, International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale

Çalık A., Ulugergerli E.U., 2017. Yerbilimlerinde Guzellik Anlayisi Ve Bir Paylasim Yolu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri Ve Doğa Tarihi Müzesi; BİLİM, KÜLTÜR VE SANATTA GÜZELİ ARAYIŞ Kongresi, Canakkale, Turkiye

Çalık A., Ulugergerli E.U., ve Yaşar C., 2017. Geleneksel Ve Sayısal Müze Oluşumlarının Birlikte Kullanımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri Ve Doğa Tarihi Müzesi;4. International Conference of the Association of University Museums,Eskisehir, Turkey.

Çalık, A., Ulugergerli, E.,U., Yasar C., and Taspinar, K., 2016.Virtual learning and contribution from E-museum an example for earth sciences; 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, Book5 Vol. 3, 1077-1084 pp, ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704 (pdf)

Calik, A. 2014. Canakkale Onsekizmart Universitesi Yer bilimleri Muzesi: I. Üniversite Müzeleri Birliği Konferansi, İstanbul. (pdf)

Çalık, A., Ulugergerli, E.,U., Yasar C., and Altinoluk I., 2014. A Common Point Between Virtual and Conventional Education in Earth Science: E – museum; SGEM 2014,International Multidisciplinary Scientific Geoconferences on Ecology, Economics, Education and Legislation, Volume III, p.539 – 546,  Albena , Bulgaria (pdf)

Çalık, A. Yasar C., Ulugergerli, E.,U., and   Altinoluk I., 2014. The Virtual Education Opportunities to Support Conventional Teaching: e- Museum for Earth Science; EGU2014, Vienna, Austria.(pdf)

Kıyak E., Yasar C., Altınoluk I., Ulugergerli E.,U., ve Çalık A., 2012.   Uzaktan Eğitimde Sanal Egitim Olanakları: E-Müze Örneği : MERSEM-2012, Proceedings of the eight International Marble and Natural Stone Congress of Turkey, p. 803 -810,Afyonkarahisar, Turkey (pdf)

Projects

Şifalı Olarak Bilinen Doğal Taşların İnsanlar Üzerindeki Plasebo Etkisi COMU- FBA-2019-2783

Yarı değerli süs taşlarının uzaktan algılama tekniği ile görüntülenmesi: Dereyalak agat ve opalleri örneği, COMÜ-FBA-2018-1384