KOLEKSİYONLAR

Mineraller Hakkında

Doğada bulunan, belirli bir kimyasal bileşimi ve muntazam atomik düzeni olan, homojen ve çoğunlukla katı cisimlere Mineral denir. Mineralleri inceleyen bilim dalına Mineraloji denir.

Kayaçlar Hakkında

Katı olan yerkabuğunu meydana getiren, genellikle anorganik olan, bir veya birkaç mineralden meydana gelen ve jeolojik bir bütünlük teşkil eden kütlelere Kayaç denir. Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır Bunlar;magmatik kayaçlar, tortul (sedimanter) kayaçlar ve başkalaşım (metamorfik) kayaçlarıdır. Kayaçları inceleyen bilim dalına Petrografi denir.

Fosiller Hakkında

Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış olarak bulunan her çeşit kalıntı ve izine Fosil adı verilir. Kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak gibi. Fosilleri inceleyen bilimdalına Paleontoloji denir.

Diğer Materyaller

Biyoloji Hakkında

Biyoloji koleksiyonuAyrıntılı Materyal Arama

MÜZEDEKİ KOLEKSİYONLAR

Yerbilimleri Müzesi Foto Galeri